Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 14 100 14 682
Sum driftskostnader -12 975 -13 775
Driftsresultat 1 126 907
Resultat før skatt 1 124 892
Årsresultat 842 649
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 106 188
Omløpsmidler 4 928 5 040
Sum gjeld 3 000 2 208
Sum egenkapital 2 056 3 044
Sum egenkapital og gjeld 5 056 5 252
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Automatik Ventiler System A/S
Orgnummer 812 523 872
Telefon (+47) 66 99 74 00
Telefaks (+47) 66 99 74 09
Mobiltelefon (+47) 958 15 614
E-post postmaster@avs.no
Hjemmeside www.avs.no
Besøksadresse Kapellveien 18, 1410 Kolbotn
Postadresse Kapellveien 18, 1410 Kolbotn

Nøkkelpersoner