Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -75 -30
Driftsresultat -75 -30
Resultat før skatt 3 703 27
Årsresultat 3 703 27
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 4 796 1 570
Sum gjeld 4 543 605
Sum egenkapital 253 1 076
Sum egenkapital og gjeld 4 796 1 680
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Grooss Randi M AS
Orgnummer 830 193 022
Besøksadresse Revesand, 4818 Færvik
Postadresse Observatorie terrasse 8 Inngang 2, 0270 Oslo

Nøkkelpersoner