Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 90 30
Sum driftskostnader -145 -97
Driftsresultat -55 -67
Resultat før skatt -43 -48
Årsresultat -28 -19
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 79 80
Omløpsmidler 161 205
Sum gjeld 512 514
Sum egenkapital -211 -183
Sum egenkapital og gjeld 301 332
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Pilestredet 39 D AS
Orgnummer 830 970 452
Besøksadresse c/o Gunnar Skahjem Pilestredet 39D, 0166 Oslo
Postadresse C/o Erik Skahjem Åsløkkveien 70 D, 1396 Billingstad

Nøkkelpersoner