Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 134 38
Sum driftskostnader -156 -152
Driftsresultat -22 -113
Resultat før skatt -12 -103
Årsresultat -12 -78
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 76 77
Omløpsmidler 1 052 91
Sum gjeld 515 544
Sum egenkapital 700 -288
Sum egenkapital og gjeld 1 215 255
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Pilestredet 39 D AS
Orgnummer 830 970 452
Besøksadresse c/o Gunnar Skahjem Pilestredet 39D, 0166 Oslo
Postadresse C/o Erik Skahjem Åsløkkveien 70 D, 1396 Billingstad

Nøkkelpersoner