Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 27 961 31 768
Sum driftskostnader -25 718 -29 410
Driftsresultat 2 243 2 359
Resultat før skatt 981 1 072
Årsresultat 1 048 1 033
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 15 306 11 684
Omløpsmidler 25 910 23 475
Sum gjeld 30 270 25 180
Sum egenkapital 12 049 11 101
Sum egenkapital og gjeld 42 319 36 280
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Dybvik Jakob Og Johan AS
Orgnummer 834 417 332
Telefon (+47) 70 19 99 80
Telefaks (+47) 70 19 99 90
E-post dybvik@dybvik.no
Hjemmeside www.dybvik.no
Besøksadresse Tingstadvika 5, 6035 Fiskarstrand
Postadresse Tingstadvika 5, 6035 Fiskarstrand

Nøkkelpersoner