Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 3 283 1 448
Sum driftskostnader -3 594 -2 441
Driftsresultat -312 -993
Resultat før skatt -404 -1 059
Årsresultat -297 -780
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 1 083 1 103
Omløpsmidler 2 043 2 464
Sum gjeld 3 183 3 218
Sum egenkapital 631 928
Sum egenkapital og gjeld 3 814 4 146
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Høvringen Høyfjellshotell AS
Orgnummer 841 431 162
Telefon (+47) 61 23 37 22
Telefaks (+47) 61 23 37 33
Mobiltelefon (+47) 915 68 487
E-post post@hovringenhotell.no
Hjemmeside www.hovringenhotell.no

Nøkkelpersoner