Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 7 534 6 916
Sum driftskostnader -6 104 -5 072
Driftsresultat 1 429 1 844
Resultat før skatt 1 402 1 754
Årsresultat 1 046 1 265
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 937 1 030
Omløpsmidler 4 965 4 247
Sum gjeld 4 277 4 104
Sum egenkapital 1 779 1 366
Sum egenkapital og gjeld 6 056 5 470
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Høvringen Høyfjellshotell AS
Orgnummer 841 431 162
Telefon (+47) 61 23 37 22
Telefaks (+47) 61 23 37 33
Mobiltelefon (+47) 915 68 487
E-post post@hovringenhotell.no
Hjemmeside www.hovringenhotell.no

Nøkkelpersoner