Partrederiet Magnar Omland M/Flere. ANS.

Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -3 -4
Driftsresultat -3 -4
Resultat før skatt -3 -4
Årsresultat -3 -4
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 72 72
Omløpsmidler 0 1
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 72 73
Sum egenkapital og gjeld 72 73
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Omland Partrederiet m/flere ANS
Orgnummer 847 037 342
Telefon (+47) 909 23 063

Nøkkelpersoner