Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -43 -150
Driftsresultat -43 -150
Resultat før skatt 101 4
Årsresultat 74 3
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 3 597 4 097
Sum gjeld 808 762
Sum egenkapital 14 120 14 666
Sum egenkapital og gjeld 14 928 15 428
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bartz-Johannessen S A/S
Orgnummer 853 791 032
Telefon (+47) 56 31 65 00