Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -339 -54
Driftsresultat -339 -54
Resultat før skatt -3 419 3 359
Årsresultat -3 419 3 358
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 550 31
Sum gjeld 1 951 1 014
Sum egenkapital 12 929 16 848
Sum egenkapital og gjeld 14 880 17 862
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bartz-Johannessen S A/S
Orgnummer 853 791 032
Telefon (+47) 56 31 65 00