Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 312 545 285 214
Sum driftskostnader -280 590 -258 869
Driftsresultat 31 955 26 345
Resultat før skatt 31 823 26 282
Årsresultat 23 805 19 024
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 8 190 6 607
Omløpsmidler 96 930 87 906
Sum gjeld 86 809 79 083
Sum egenkapital 23 625 22 821
Sum egenkapital og gjeld 110 434 101 904
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Vwr International AS
Orgnummer 860 964 732
Telefon (+47) 02290
E-post info.no@vwr.com
Hjemmeside www.vwr.no
Besøksadresse Haavard Martinsens vei 30, 0978 Oslo
Postadresse Haavard Martinsens vei 30, 0978 Oslo

Nøkkelpersoner