Nøkkeltall 2015 2014
Sum driftsinntekter 553 10 930
Sum driftskostnader -1 842 -11 542
Driftsresultat -1 289 -613
Resultat før skatt -1 299 -781
Årsresultat -1 299 2 399
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2015 2014
Varige driftsmidler 0 2 301
Omløpsmidler 0 906
Sum gjeld 0 1 908
Sum egenkapital 0 1 299
Sum egenkapital og gjeld 0 3 207
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Café Sting
Orgnummer 870 987 722
Telefon (+47) 991 13 878
Telefaks (+47) 51 89 15 25
E-post postmaster@cafe-sting.no
Hjemmeside cafesting.no
Besøksadresse Valberget 3, 4006 Stavanger
Postadresse Valberget 3, 4006 Stavanger

Nøkkelpersoner