Nøkkeltall 2013 2012
Sum driftsinntekter 11 322 11 665
Sum driftskostnader -12 966 -11 918
Driftsresultat -1 644 -254
Resultat før skatt -1 863 -390
Årsresultat -1 863 -390
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2013 2012
Varige driftsmidler 966 952
Omløpsmidler 1 296 1 151
Sum gjeld 6 190 4 168
Sum egenkapital -3 929 -2 065
Sum egenkapital og gjeld 2 262 2 103
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Café Sting
Orgnummer 870 987 722
Telefon (+47) 991 13 878
Telefaks (+47) 51 89 15 25
E-post postmaster@cafe-sting.no
Hjemmeside cafesting.no
Besøksadresse Valberget 3, 4006 Stavanger
Postadresse Valberget 3, 4006 Stavanger

Nøkkelpersoner