Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 544 1 764
Sum driftskostnader -861 -1 583
Driftsresultat 683 181
Resultat før skatt 683 181
Årsresultat 406 -100
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 303 992
Sum gjeld 6 724 6 819
Sum egenkapital -5 421 -5 827
Sum egenkapital og gjeld 1 303 992
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sameiet Fageråsen 35 X
Orgnummer 871 348 162
Telefon (+47) 55 54 74 00
Telefaks (+47) 55 54 74 11
E-post postinfo@bob.no
Besøksadresse Nygårdsgaten 13-15, 5008 Bergen
Postadresse Postboks 7280, 5020 Bergen

Nøkkelpersoner