Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 569 1 458
Sum driftskostnader -890 -1 164
Driftsresultat 679 294
Resultat før skatt 679 -59
Årsresultat 342 -59
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 1 285 1 035
Sum gjeld 7 011 7 103
Sum egenkapital -5 727 -6 069
Sum egenkapital og gjeld 1 285 1 035
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Sameiet Fageråsen 35 X
Orgnummer 871 348 162
Telefon (+47) 55 54 74 00
Telefaks (+47) 55 54 74 11
E-post postinfo@bob.no
Besøksadresse Nygårdsgaten 13-15, 5008 Bergen
Postadresse Postboks 7280, 5020 Bergen

Nøkkelpersoner