Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 679 1 826
Sum driftskostnader -1 533 -1 759
Driftsresultat 146 67
Resultat før skatt 124 40
Årsresultat 121 -2
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 180 182
Omløpsmidler 1 881 1 893
Sum gjeld 2 019 2 154
Sum egenkapital 41 -80
Sum egenkapital og gjeld 2 060 2 074
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bergens Skipperforening
Orgnummer 871 561 702
Telefon (+47) 55 31 68 64
Telefaks (+47) 55 32 85 15
E-post skipperf@online.no
Hjemmeside www.skipperforeningen.no
Besøksadresse Vågsallmenningen 7, 5014 Bergen
Postadresse Vågsallmenningen 7, 5014 Bergen

Nøkkelpersoner