Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 18 414 19 140
Sum driftskostnader -20 101 -19 423
Driftsresultat -1 687 -284
Resultat før skatt -1 926 -616
Årsresultat -1 998 -531
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 386 440
Omløpsmidler 7 158 7 196
Sum gjeld 9 290 7 457
Sum egenkapital 894 2 892
Sum egenkapital og gjeld 10 184 10 349
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Nemo Classic Diving
Orgnummer 874 437 832
Telefon (+47) 56 11 47 00
Telefaks (+47) 56 11 47 08
E-post susanne@nemo.no
Hjemmeside www.nemo.no
Besøksadresse Gravdalsveien 262, 5165 Laksevåg
Postadresse Postboks 141 Ytre Laksevåg, 5848 Bergen

Nøkkelpersoner