Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 266 230
Sum driftskostnader -235 -172
Driftsresultat 31 59
Resultat før skatt 31 59
Årsresultat 31 55
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 344 291
Sum gjeld 108 86
Sum egenkapital 236 205
Sum egenkapital og gjeld 344 291
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Løiten Brænderi AS
Orgnummer 877 193 322
Telefon (+47) 62 59 28 00
Telefaks (+47) 62 59 21 11
Mobiltelefon (+47) 911 29 529
E-post info@loiten-brenderi.no
Hjemmeside www.loiten-brenderi.no
Besøksadresse Flagstad Østrovegen 17, 2340 Løten
Postadresse Østrovegen 17, 2340 Løten

Nøkkelpersoner