Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 484 1 417
Sum driftskostnader -1 502 -1 317
Driftsresultat -19 100
Resultat før skatt -19 100
Årsresultat -19 100
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 114 156
Omløpsmidler 380 274
Sum gjeld 639 557
Sum egenkapital -145 -127
Sum egenkapital og gjeld 494 430
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Apropos D AS
Orgnummer 877 557 782
Telefon (+47) 957 00 769
Telefaks (+47) 64 93 69 15
Mobiltelefon (+47) 415 41 970
E-post info@aproposd.no
Hjemmeside www.aproposd.no
Besøksadresse Holterveien 2 A, 1448 Drøbak
Postadresse Holterveien 2 A, 1448 Drøbak

Nøkkelpersoner