Nøkkeltall 2013 2012
Sum driftsinntekter 1 657 2 185
Sum driftskostnader -1 887 -2 137
Driftsresultat -230 49
Resultat før skatt -251 33
Årsresultat -251 33
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2013 2012
Varige driftsmidler 0 5
Omløpsmidler 740 1 052
Sum gjeld 483 549
Sum egenkapital 333 583
Sum egenkapital og gjeld 815 1 132
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Nilsen AS
Orgnummer 879 339 332
Telefon (+47) 22 22 20 51
Telefaks (+47) 22 95 26 75
Besøksadresse Gjerdrums vei 16 U, 0484 Oslo
Postadresse Postboks 4331 Nydalen, 0402 Oslo

Nøkkelpersoner