Blindern og Vinderen Sanitetsforening

Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 7 204 5 109
Sum driftskostnader -4 359 -5 798
Driftsresultat 2 845 -689
Resultat før skatt 2 614 -953
Årsresultat 2 614 -953
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 11 837 12 048
Omløpsmidler 9 908 10 708
Sum gjeld 13 165 16 789
Sum egenkapital 8 580 5 967
Sum egenkapital og gjeld 21 745 22 756
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Blindern Og Vinderen Sanitetsforenin
Orgnummer 881 133 482
Telefon (+47) 971 45 178
Mobiltelefon (+47) 971 45 178
E-post bvsanitet@online.no
Besøksadresse Tennisveien 2 J, 0777 Oslo
Postadresse Postboks 106 Slemdal, 0710 Oslo

Nøkkelpersoner