Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 19 292 17 867
Sum driftskostnader -13 961 -13 646
Driftsresultat 5 332 4 220
Resultat før skatt 5 349 4 272
Årsresultat 3 990 3 102
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 85 134
Omløpsmidler 11 994 10 491
Sum gjeld 9 322 7 861
Sum egenkapital 2 853 2 863
Sum egenkapital og gjeld 12 174 10 723
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bright Rådgivende Ingeniører Bygg
Orgnummer 881 208 792
Telefon (+47) 69 13 69 00
Telefaks (+47) 69 13 69 09
Mobiltelefon (+47) 951 49 202
E-post agb@bright.no
Hjemmeside www.bright.no
Besøksadresse Tamburveien 9, 1718 Greåker
Postadresse Postboks 139, 1720 Greåker

Nøkkelpersoner