Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 12 223 13 199
Sum driftskostnader -11 741 -12 188
Driftsresultat 482 1 010
Resultat før skatt 43 885
Årsresultat -67 666
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 47 102
Omløpsmidler 11 558 11 949
Sum gjeld 3 783 3 819
Sum egenkapital 7 957 8 377
Sum egenkapital og gjeld 11 740 12 197
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn B-Young Jørpeland
Orgnummer 883 226 712
Telefon (+47) 51 74 16 10
Besøksadresse Rådhusgaten 17, 4100 Jørpeland
Postadresse Rådhusgaten 17, 4100 Jørpeland

Nøkkelpersoner