Nøkkeltall 2015 2014
Sum driftsinntekter 3 217 3 340
Sum driftskostnader -3 199 -3 313
Driftsresultat 17 27
Resultat før skatt 18 29
Årsresultat 13 20
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2015 2014
Varige driftsmidler 127 173
Omløpsmidler 804 747
Sum gjeld 444 448
Sum egenkapital 488 475
Sum egenkapital og gjeld 932 923
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Barbros Blomster AS
Orgnummer 883 415 582
Telefon (+47) 69 32 70 70
Telefaks (+47) 69 32 70 71
Besøksadresse Storveien 3 B, 1624 Gressvik
Postadresse Storveien 3 B, 1624 Gressvik

Nøkkelpersoner