Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 5 682 10 844
Sum driftskostnader -6 989 -12 401
Driftsresultat -1 307 -1 557
Resultat før skatt -1 389 -1 569
Årsresultat -1 056 -1 147
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 94 3 891
Sum gjeld 1 221 3 636
Sum egenkapital -794 261
Sum egenkapital og gjeld 427 3 897
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bunnpris Oslo S
Orgnummer 885 260 632
Telefon (+47) 73 51 25 66
Telefaks (+47) 73 88 00 00
E-post bposlo@bunnpris.no
Hjemmeside www.bunnpris.no
Besøksadresse Oslo Sentralstasjon, 0025 Oslo
Postadresse c/o I. K. Lykke AS Postboks 2431 Sluppen, 7005 Trondheim

Nøkkelpersoner