Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 12 111
Sum driftskostnader -27 -12 549
Driftsresultat -27 -438
Resultat før skatt -36 -479
Årsresultat -26 -345
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 160 641
Sum gjeld 1 391
Sum egenkapital 266 266
Sum egenkapital og gjeld 268 657
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bunnpris Oslo S
Orgnummer 885 260 632
Telefon (+47) 73 51 25 66
Telefaks (+47) 73 88 00 00
E-post bposlo@bunnpris.no
Hjemmeside www.bunnpris.no
Besøksadresse Oslo Sentralstasjon, 0025 Oslo
Postadresse c/o I. K. Lykke AS Postboks 2431 Sluppen, 7005 Trondheim

Nøkkelpersoner