Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 26 940 22 419
Sum driftskostnader -23 268 -21 938
Driftsresultat 3 672 481
Resultat før skatt 3 551 332
Årsresultat 2 563 205
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 4 223 4 801
Omløpsmidler 9 516 5 811
Sum gjeld 10 295 10 069
Sum egenkapital 3 593 1 031
Sum egenkapital og gjeld 13 888 11 099
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Askeladden Barnehage Borg AS
Orgnummer 888 100 792
Telefon (+47) 69 16 10 55
Telefaks (+47) 69 16 10 56
E-post askeladden@c2i.net
Hjemmeside grotterodlokka.no/askeladden
Besøksadresse Storgata 29, 1723 Sarpsborg
Postadresse Postboks 118, 1723 Sarpsborg

Nøkkelpersoner