Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 26 511 26 269
Sum driftskostnader -25 922 -23 855
Driftsresultat 590 2 413
Resultat før skatt 496 2 302
Årsresultat 369 1 675
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 4 858 4 987
Omløpsmidler 10 001 10 584
Sum gjeld 9 904 10 819
Sum egenkapital 5 637 5 268
Sum egenkapital og gjeld 15 541 16 088
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Askeladden Barnehage Borg AS
Orgnummer 888 100 792
Telefon (+47) 69 16 10 55
Telefaks (+47) 69 16 10 56
E-post askeladden@c2i.net
Hjemmeside grotterodlokka.no/askeladden
Besøksadresse Storgata 29, 1723 Sarpsborg
Postadresse Postboks 118, 1723 Sarpsborg

Nøkkelpersoner