Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 4 878 5 182
Sum driftskostnader -1 447 -1 445
Driftsresultat 3 431 3 737
Resultat før skatt 844 1 013
Årsresultat 616 834
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 62 865 64 197
Omløpsmidler 35 322 32 250
Sum gjeld 56 484 55 867
Sum egenkapital 41 703 40 580
Sum egenkapital og gjeld 98 187 96 447
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Gismerøya Eiendom AS
Orgnummer 888 167 862
Telefon (+47) 38 27 13 00
Telefaks (+47) 38 26 45 80
Besøksadresse Gismerøyveien 227, 4515 Mandal
Postadresse Gismerøyveien 227, 4515 Mandal

Nøkkelpersoner