Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 3 219 1 770
Sum driftskostnader -1 516 -1 474
Driftsresultat 1 703 296
Resultat før skatt -900 -2 191
Årsresultat -554 -1 391
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 60 202 61 534
Omløpsmidler 37 667 34 814
Sum gjeld 56 139 54 065
Sum egenkapital 41 729 42 283
Sum egenkapital og gjeld 97 869 96 348
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Gismerøya Eiendom AS
Orgnummer 888 167 862
Telefon (+47) 38 27 13 00
Telefaks (+47) 38 26 45 80
Besøksadresse Gismerøyveien 227, 4515 Mandal
Postadresse Gismerøyveien 227, 4515 Mandal

Nøkkelpersoner