Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -10 -10
Driftsresultat -10 -10
Resultat før skatt 163 129
Årsresultat 163 129
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 839 617
Sum gjeld 4 129 4 063
Sum egenkapital 69 -94
Sum egenkapital og gjeld 4 199 3 969
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn K & K Invest AS
Orgnummer 889 058 692
Besøksadresse Vardeveien 1, 1363 Høvik
Postadresse Vardeveien 1, 1363 Høvik

Nøkkelpersoner