Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -37 -17
Driftsresultat -37 -17
Resultat før skatt -35 -17
Årsresultat -35 -17
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 159 7 482
Sum gjeld 8 378 18 166
Sum egenkapital 16 065 16 100
Sum egenkapital og gjeld 24 443 34 266
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn N H Holding AS
Orgnummer 889 098 252
Telefon (+47) 22 83 10 50
Telefaks (+47) 22 83 45 00
Besøksadresse Stortingsgata 30, 0161 Oslo
Postadresse Postboks 1221 Vika, 0110 Oslo

Nøkkelpersoner