Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -23 -25
Driftsresultat -23 -25
Resultat før skatt 5 707 5 140
Årsresultat 5 667 5 114
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 7 542 2 859
Sum gjeld 7 863 8 847
Sum egenkapital 26 463 20 796
Sum egenkapital og gjeld 34 326 29 643
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn N H Holding AS
Orgnummer 889 098 252
Telefon (+47) 22 83 10 50
Telefaks (+47) 22 83 45 00
Besøksadresse Stortingsgata 30, 0161 Oslo
Postadresse Postboks 1221 Vika, 0110 Oslo

Nøkkelpersoner