Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 2 400 2 051
Sum driftskostnader -1 617 -1 378
Driftsresultat 784 673
Resultat før skatt 939 941
Årsresultat 715 714
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 337 432
Omløpsmidler 10 258 9 194
Sum gjeld 664 732
Sum egenkapital 12 074 12 359
Sum egenkapital og gjeld 12 738 13 091
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Kjeveortoped Knut N Klepp AS
Orgnummer 890 009 352
Telefon (+47) 55 32 47 72
Telefaks (+47) 55 32 14 42
E-post knut@knutklepp.no
Hjemmeside knutklepp.no
Besøksadresse Strandgaten 3, 5013 Bergen
Postadresse Strandgaten 3, 5013 Bergen

Nøkkelpersoner