Storebrand International Private Equity Vii Limited

Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -8 576 -3 422
Driftsresultat -8 576 -3 422
Resultat før skatt 51 392 15 156
Årsresultat 117 587 12 180
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 317 338 428 748
Sum gjeld 22 515 29 159
Sum egenkapital 294 823 399 588
Sum egenkapital og gjeld 317 338 428 748
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Storebrand Livsforsikring AS
Orgnummer 890 743 862
Besøksadresse Professor Kohts vei 9, 1366 Lysaker
Postadresse Postboks 484, 1327 Lysaker

Nøkkelpersoner