Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 225 149 219 687
Sum driftskostnader -198 656 -191 735
Driftsresultat 26 492 27 952
Resultat før skatt 28 091 26 069
Årsresultat 21 207 19 200
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 554 1 154
Omløpsmidler 182 680 149 001
Sum gjeld 157 177 132 919
Sum egenkapital 26 795 17 802
Sum egenkapital og gjeld 183 972 150 720
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Geodata AS
Orgnummer 893 136 932
Telefon (+47) 23 24 90 00
Telefaks (+47) 23 24 90 01
E-post firmapost@geodata.no
Hjemmeside www.geodata.no
Besøksadresse Schweigaards gate 28, 0191 Oslo
Postadresse Postboks 9036 Grønland, 0133 Oslo

Nøkkelpersoner