Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 2 075 1 442
Sum driftskostnader -1 396 -1 484
Driftsresultat 679 -41
Resultat før skatt 683 -40
Årsresultat 533 -32
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 2 612 1 851
Sum gjeld 529 322
Sum egenkapital 2 112 1 579
Sum egenkapital og gjeld 2 641 1 901
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Byggmester Håvard Jensen AS
Orgnummer 893 505 172
Telefon (+47) 958 78 091
E-post post@byggmesterhaavard.no

Nøkkelpersoner