Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 8 693 810 8 706 838
Sum driftskostnader -8 533 088 -8 461 585
Driftsresultat 160 722 245 253
Resultat før skatt 155 801 226 833
Årsresultat 155 801 226 833
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 3 378 705 3 349 339
Omløpsmidler 420 157 356 986
Sum gjeld 3 043 364 3 032 103
Sum egenkapital 3 416 898 3 261 096
Sum egenkapital og gjeld 6 460 262 6 293 199
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Vestre Viken Hf
Orgnummer 894 166 762
Telefon (+47) 03525
Telefaks (+47) 32 80 46 79
E-post postmottak@vestreviken.no
Hjemmeside www.vestreviken.no
Besøksadresse Wergelands gate 10, 3019 Drammen
Postadresse Postboks 800, 3004 Drammen

Nøkkelpersoner