Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 10 168 9 738
Sum driftskostnader -9 090 -9 174
Driftsresultat 1 078 564
Resultat før skatt 1 058 531
Årsresultat 747 387
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 554 1 615
Omløpsmidler 2 266 2 719
Sum gjeld 2 225 3 003
Sum egenkapital 1 596 1 332
Sum egenkapital og gjeld 3 820 4 334
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Funder Renovasjon AS
Orgnummer 897 930 242
Telefon (+47) 32 81 36 61
Telefaks (+47) 32 81 32 64
E-post post@fundergruppen.no
Hjemmeside www.fundergruppen.no/index.php/renovasjon
Besøksadresse Fjellsveien 123 B, 3035 Drammen
Postadresse Fjellsveien 123 B, 3035 Drammen

Nøkkelpersoner