Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 154 355
Sum driftskostnader -200 -330
Driftsresultat -46 25
Resultat før skatt -45 26
Årsresultat -33 19
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 221 172
Sum gjeld 177 128
Sum egenkapital 44 44
Sum egenkapital og gjeld 221 172
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn K&k Prosjekt AS
Orgnummer 898 617 882
Telefon (+47) 934 39 601
Mobiltelefon (+47) 934 39 601
Besøksadresse c/o Per Helge Kristiansen Trondheimsveien 16A, 0560 Oslo
Postadresse c/o Per Helge Kristiansen Trondheimsveien 16 A, 0560 Oslo

Nøkkelpersoner