Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 0
Sum driftskostnader -2 -6
Driftsresultat -1 -6
Resultat før skatt -1 -6
Årsresultat -1 -6
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 14 16
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 14 16
Sum egenkapital og gjeld 14 16
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn S M A L L Print AS
Orgnummer 899 100 492
Telefon (+47) 481 46 279
Mobiltelefon (+47) 481 46 279
E-post fabricius@live.no
Hjemmeside www.smallprint.no
Besøksadresse Nedre Møllenberg gate 74 A, 7043 Trondheim
Postadresse Nedre Møllenberg gate 74 A, 7043 Trondheim

Nøkkelpersoner