Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 1
Sum driftskostnader 0 -1
Driftsresultat 0 0
Resultat før skatt 0 0
Årsresultat 0 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 15 14
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 15 14
Sum egenkapital og gjeld 15 14
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn S M A L L Print AS
Orgnummer 899 100 492
Telefon (+47) 481 46 279
Mobiltelefon (+47) 481 46 279
E-post fabricius@live.no
Hjemmeside www.smallprint.no
Besøksadresse Nedre Møllenberg gate 74 A, 7043 Trondheim
Postadresse Nedre Møllenberg gate 74 A, 7043 Trondheim

Nøkkelpersoner