Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 290 2 500
Sum driftskostnader -5 768 -2 315
Driftsresultat -5 478 184
Resultat før skatt -5 169 548
Årsresultat -4 055 76
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 4 225
Omløpsmidler 12 386 7 463
Sum gjeld 466 54
Sum egenkapital 21 678 23 080
Sum egenkapital og gjeld 22 143 23 134
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Havfisk Nordkyn AS
Orgnummer 910 041 096
Telefon (+47) 78 49 64 00
Telefaks (+47) 24 13 01 61
E-post firmapost@havfisk.no
Hjemmeside www.akersea.com
Besøksadresse Strandveien 79/81, 9790 Kjøllefjord
Postadresse Postboks 876, 6001 Ålesund

Nøkkelpersoner