Nøkkeltall 2014 2013
Sum driftsinntekter 1 077 1 965
Sum driftskostnader -3 283 -3 065
Driftsresultat -2 206 -1 099
Resultat før skatt -1 255 2 432
Årsresultat -1 255 2 432
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2014 2013
Varige driftsmidler 273 315
Omløpsmidler 1 811 3 069
Sum gjeld 18 118 18 165
Sum egenkapital 5 964 7 219
Sum egenkapital og gjeld 24 083 25 383
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bakke J B A/S
Orgnummer 910 389 378
Telefon (+47) 22 01 73 00
Telefaks (+47) 22 01 73 01
Besøksadresse Klingenberggata 7, 0161 Oslo
Postadresse Postboks 1208 Vika, 0110 Oslo

Nøkkelpersoner