Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 540 1 342
Sum driftskostnader -3 159 -3 581
Driftsresultat -1 618 -2 240
Resultat før skatt 371 1 859
Årsresultat 371 1 859
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 295 225
Omløpsmidler 1 545 4 532
Sum gjeld 25 745 28 933
Sum egenkapital 8 194 7 823
Sum egenkapital og gjeld 33 938 36 756
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Bakke J B A/S
Orgnummer 910 389 378
Telefon (+47) 22 01 73 00
Telefaks (+47) 22 01 73 01
Besøksadresse Klingenberggata 7, 0161 Oslo
Postadresse Postboks 1208 Vika, 0110 Oslo

Nøkkelpersoner