Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 39 706 34 456
Sum driftskostnader -36 816 -35 314
Driftsresultat 2 889 -858
Resultat før skatt 2 804 -921
Årsresultat 2 111 -660
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 9 578 11 534
Omløpsmidler 28 408 24 601
Sum gjeld 14 539 13 182
Sum egenkapital 25 004 23 893
Sum egenkapital og gjeld 39 542 37 075
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Frekhaug Stål AS
Orgnummer 911 832 100
Telefon (+47) 56 17 43 40
Telefaks (+47) 56 17 43 41
E-post post@frekhaugstal.no
Hjemmeside www.frekhaugstal.com
Besøksadresse Kråkeneset 5, 5918 Frekhaug
Postadresse Kråkeneset 5, 5918 Frekhaug

Nøkkelpersoner