Nøkkeltall 2013
Sum driftsinntekter 95
Sum driftskostnader -112
Driftsresultat -16
Resultat før skatt -16
Årsresultat -16
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2013
Varige driftsmidler 60
Omløpsmidler 56
Sum gjeld 132
Sum egenkapital -16
Sum egenkapital og gjeld 116
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn HODNE KRAN
Orgnummer 911 851 660
Telefon (+47) 917 87 522
Mobiltelefon (+47) 917 87 522
E-post hodnekran@gmail.com
Besøksadresse Måseskjærveien 2, 5035 Bergen
Postadresse Postboks 89 Måseskjæret, 5841 Bergen

Nøkkelpersoner