Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 0
Sum driftskostnader -36 -38
Driftsresultat -36 -38
Resultat før skatt -36 -38
Årsresultat -36 -38
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 0 1
Sum gjeld 119 483
Sum egenkapital 3 987 3 623
Sum egenkapital og gjeld 4 105 4 107
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Regnskog AS
Orgnummer 912 041 204
Besøksadresse Brokelandsheia, 4993 Sundebru
Postadresse Brokelandsheia, 4993 Sundebru

Nøkkelpersoner