Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 16 111 9 701
Sum driftskostnader -17 269 -8 796
Driftsresultat -1 159 904
Resultat før skatt -1 201 906
Årsresultat -1 195 661
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 1 090 156
Omløpsmidler 1 792 2 816
Sum gjeld 3 642 2 040
Sum egenkapital -710 932
Sum egenkapital og gjeld 2 932 2 972
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ruccola cafe & Restaurant
Orgnummer 912 383 857
Telefon (+47) 483 46 707
E-post post@cafe-ruccola.no
Hjemmeside www.cafe-ruccola.no
Besøksadresse Vetrlidsallmenningen 7, 5014 Bergen
Postadresse Storetveitåsen 30, 5067 Bergen

Nøkkelpersoner