Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 449 303
Sum driftskostnader -196 -606
Driftsresultat 254 -304
Resultat før skatt 249 -305
Årsresultat 262 -304
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 11 14
Omløpsmidler 316 67
Sum gjeld 363 366
Sum egenkapital -24 -286
Sum egenkapital og gjeld 339 81
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Gamle Oslo Rengjøring AS
Orgnummer 912 420 701
Telefon (+47) 462 16 108
E-post Vilmarengjoring@gmail.com
Besøksadresse Holbergs plass 3 C, 0166 Oslo
Postadresse Holbergs plass 3 C, 0166 Oslo

Nøkkelpersoner