Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 1 536 2 249
Sum driftskostnader -2 097 -2 563
Driftsresultat -561 -314
Resultat før skatt -560 -317
Årsresultat -560 -317
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 342 253
Omløpsmidler 609 347
Sum gjeld 2 184 1 533
Sum egenkapital -742 -183
Sum egenkapital og gjeld 1 441 1 350
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Oslo Privatklinikk AS
Orgnummer 912 428 664
Telefon (+47) 22 69 07 00
E-post post@osloprivatklinikk.no
Hjemmeside www.osloprivatklinikk.no
Besøksadresse Slemdalsveien 1, 0369 Oslo
Postadresse Slemdalsveien 1, 0369 Oslo

Nøkkelpersoner