Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 1 798 2 012
Sum driftskostnader -1 813 -2 060
Driftsresultat -14 -49
Resultat før skatt -15 -50
Årsresultat -15 -29
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 91 131
Omløpsmidler 707 719
Sum gjeld 188 225
Sum egenkapital 610 625
Sum egenkapital og gjeld 798 850
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Arendal Kuldeservice AS
Orgnummer 912 510 158
Telefon (+47) 482 30 230
E-post terje@arendalkulde.no
Hjemmeside www.arendalkulde.no
Besøksadresse Mørfjærveien 1, 4815 Saltrød
Postadresse Mørfjærveien 1, 4815 Saltrød

Nøkkelpersoner