Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 0 40
Sum driftskostnader -4 -48
Driftsresultat -4 -7
Resultat før skatt -4 -7
Årsresultat -4 -7
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 0 0
Sum gjeld 0 0
Sum egenkapital 0 0
Sum egenkapital og gjeld 0 0
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Ing Om Sørumgård
Orgnummer 913 873 653
Telefon (+47) 908 56 149
Mobiltelefon (+47) 908 56 149
E-post olavmsor@gmail.com
Hjemmeside ingeniørsørumgård.no
Besøksadresse Nedre Toppenhaug 167, 1353 Bærums Verk

Nøkkelpersoner