LOGOPED MNLL MARIT GREPPERUD AS

Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 195 1 430
Sum driftskostnader -1 236 -1 257
Driftsresultat -42 173
Resultat før skatt -42 174
Årsresultat -42 127
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 253 328
Sum gjeld 168 201
Sum egenkapital 85 127
Sum egenkapital og gjeld 253 328
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Logoped Mnll Marit Grepperud AS
Orgnummer 914 797 837
Telefon (+47) 470 12 314
Mobiltelefon (+47) 470 12 314
E-post marit.grepperud@gmail.com
Besøksadresse Nordstrandveien 48B, 8012 Bodø
Postadresse Nordstrandveien 48B, 8012 Bodø

Nøkkelpersoner