Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 437 282 393 941
Sum driftskostnader -397 109 -393 836
Driftsresultat 40 173 105
Resultat før skatt 31 104 -8 699
Årsresultat 21 219 -7 372
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 151 355 163 671
Omløpsmidler 186 963 220 123
Sum gjeld 325 491 393 484
Sum egenkapital 67 506 48 360
Sum egenkapital og gjeld 392 997 441 844
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Saint Gobain Ceramic Materials AS
Orgnummer 914 810 574
Telefon (+47) 37 26 00 00
Telefaks (+47) 37 26 01 70
E-post info.cas@saint-gobain.com
Hjemmeside www.silisiumkarbid.no
Besøksadresse Nordheim, 4792 Lillesand
Postadresse Postboks 113, 4792 Lillesand

Nøkkelpersoner