Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 1 499 1 524
Sum driftskostnader -1 352 -1 272
Driftsresultat 147 252
Resultat før skatt 142 245
Årsresultat 106 157
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 0 0
Omløpsmidler 429 453
Sum gjeld 35 166
Sum egenkapital 393 287
Sum egenkapital og gjeld 429 453
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn TAMO ØST AS
Orgnummer 914 883 520
Besøksadresse Krabberødkollen 12, 3960 Stathelle

Nøkkelpersoner