Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 185 519 173 576
Sum driftskostnader -174 148 -158 012
Driftsresultat 11 372 15 564
Resultat før skatt 11 828 16 101
Årsresultat 8 673 11 544
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 5 308 5 222
Omløpsmidler 77 056 70 693
Sum gjeld 19 989 22 399
Sum egenkapital 63 403 54 784
Sum egenkapital og gjeld 83 392 77 183
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Truck & Trailer Industry AS
Orgnummer 914 921 716
Telefon (+47) 23 03 96 00
E-post post@tti.no
Hjemmeside www.tti.no
Besøksadresse Persveien 20, 0581 Oslo
Postadresse Postboks 121 Alnabru, 0614 Oslo