Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 6 750 6 318
Sum driftskostnader -6 630 -6 377
Driftsresultat 121 -59
Resultat før skatt 100 -69
Årsresultat 74 -53
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 49 108
Omløpsmidler 2 967 2 636
Sum gjeld 1 001 822
Sum egenkapital 2 109 2 034
Sum egenkapital og gjeld 3 110 2 856
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Jernia O P Sondresen AS
Orgnummer 916 137 931
Telefon (+47) 35 90 50 10
Telefaks (+47) 35 90 50 19
Mobiltelefon (+47) 35 52 21 01
E-post firmapost@sondresen.no
Besøksadresse Mælagata 3, 3716 Skien
Postadresse Postboks 69 Sentrum, 3701 Skien

Nøkkelpersoner