Nøkkeltall 2016
Sum driftsinntekter 4 062
Sum driftskostnader -4 119
Driftsresultat -58
Resultat før skatt -66
Årsresultat -66
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016
Varige driftsmidler 121
Omløpsmidler 1 177
Sum gjeld 1 334
Sum egenkapital -36
Sum egenkapital og gjeld 1 298
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn TØMRER ROGER MYRA AS
Orgnummer 916 162 944
Telefon (+47) 913 05 241
E-post rogermyra2@gmail.com
Besøksadresse SSS-veien 1612, 4990 Søndeled
Postadresse SSS-veien 1612, 4990 Søndeled

Nøkkelpersoner