Nøkkeltall 2016 2015
Sum driftsinntekter 190 584 182 873
Sum driftskostnader -184 249 -175 385
Driftsresultat 6 335 7 488
Resultat før skatt 5 879 6 847
Årsresultat 4 366 4 924
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2016 2015
Varige driftsmidler 6 931 5 624
Omløpsmidler 46 390 40 091
Sum gjeld 33 670 25 811
Sum egenkapital 21 413 21 557
Sum egenkapital og gjeld 55 083 47 368
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Tikkurila Norge AS
Orgnummer 917 988 994
Telefon (+47) 22 80 32 90
Telefaks (+47) 22 80 32 91
E-post post@beckers.no
Hjemmeside www.beckers.no
Besøksadresse Stanseveien 25, 0976 Oslo
Postadresse Stanseveien 25, 0976 Oslo

Nøkkelpersoner