Nøkkeltall 2019 2018
Sum driftsinntekter 168 040 156 726
Sum driftskostnader -160 867 -150 927
Driftsresultat 7 173 5 798
Resultat før skatt 7 339 5 478
Årsresultat 5 699 4 189
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Balanseregnskap 2019 2018
Varige driftsmidler 206 342
Omløpsmidler 54 628 58 743
Sum gjeld 30 635 40 471
Sum egenkapital 24 538 18 839
Sum egenkapital og gjeld 55 173 59 310
Tall i hele tusen. Valutakode: NOK
Visittkort
Markedsnavn Vink Norway AS
Orgnummer 919 556 234
Telefon (+47) 22 76 60 00
Telefaks (+47) 22 76 60 01
E-post info@vink.no
Hjemmeside www.vink.no
Besøksadresse Bjørnerudveien 8, 1266 Oslo
Postadresse Postboks 59, 1201 Oslo

Nøkkelpersoner